Tagged: Jobb

Alliansens jobbmanifest ger tydliga besked


Idag släppte Alliansen sitt jobbmanifest (valmanifest). Är du som väljare osäker på vart partierna står, och vilka satsningar som kommer ske under 2010 – 2014, så kan du nu ladda ner vårt manifest för att se vad Allianspartierna vill prioritera under den kommande mandatperioden. Ekonomisk trygghet och fler jobb är två viktiga grundstenar.

***
Alliansens jobbpolitik för nästa mandatperiod vilar på fem tydliga ben:

1. En ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterar välfärdens kärna

2. Det ska löna sig att arbeta

3. Fler och växande företag

4. Utbildningsinsatser som rustar för arbetsmarknaden

5. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att förmedla jobb
***

Det är alltid lite spännande att se resultatet, men nu när manifestet är presenterat känns det bra inför den fortsatta valrörelsen. Nu kör vi!

/Hannes

Jobbmanifestet i pdf-format.